top of page

Az SE Képzés jelentkezési előfeltételei

 • Bevezető workshop

Az SE Képzés minden résztvevőjének részt kell vennie egy Bevezető workshop-on a 3 éves képzés megkezdése előtt.

 • Szakmai Szervezet // Belépési feltétel

A Somatic Experiencing Szakmai Képzés egy továbbképzési program, melynek célja, hogy a traumatizált vagy stressz alatt álló egyénekkel foglalkozó szakemberek készségeit fejlessze. A képzésre való jelentkezésnél fontos szempont, hogy a jelentkező aktív praxissal rendelkező szakember legyen, hogy a képzés során tanult technikákat azonnal alkalmazhassa és gyakorolhassa, a teljes 3 év során. Szakmai gyakorlaton lévő, végzős diplomások adott esetben ez alól kivételt képezhetnek. A jelentkezéseket eseti alapon mérlegeljük.

Az alábbi területekről várjuk a jelentkezőket:

 • Mentális egészségügyben dolgozók: pszichológusok, pszichiáterek, pszichoanalitikusok, pszichoterapeuták, szociális munkások, tanácsadók, házasság- és családterapeuták, művészetterapeuták, stb.

 • Orvosi és alternatív gyógyászat szakemberei: orvosok, ápolók, nővérek, gyógytornászok, foglalkozásterapeuták, kiropraktőrök, mentőszolgálatnál dolgozók, sebészek, szülészek, bábák, akupunktőrök, orvos-természetgyógyászok, stb.

 • Bodywork (a fizikai testtel dolgozó) szakemberek: masszázs terapeuták, Rolfing terapeuták, kranioszakrális terapeuták, Feldenkrais practitioner-ek, jóga terapeuták, stb.

 • Egyéb: elsősegélynyújtók, krízisközpont munkatársak, oktatók, mediátorok, lelkészek, stb.

Ezt a programot kifejezetten szakmabeliek továbbképzésére alkották meg a módszer kifejlesztői, hogy a traumatizált klienseikkel hatékonyabban dolgozhassanak. A módszer nem alkalmas azok számára, akik pusztán a személyes fejlődésüket támogató élményt keresik, vagy azoknak, akiknek nincs aktív praxisuk. Az SE szakmai képzésbe való felvétel nem garantálja, hogy minden SE eszköz  alkalmas lesz a saját szakmai gyakorlatodba ültetésre. A Képzés résztvevője felelős azért, hogy saját szakmai hatáskörén belül járjon el, illetve hogy betartsa az állami és központi törvényeket, szabályozást.

 • Sajátélmény

Jelen képzés traumaterápiával foglalkozó szakemberek kiképzésére lett létrehozva, hogy ezen szakemberek klienseiket a traumafeldolgozásban segíteni tudják. A képzés nem önsegítő tanfolyam saját traumáink feldolgozására.

 A munka mélységéből és természetéből fakadóan személyes traumák a felszínre jöhetnek, ezért minimum 15 egyéni konzultációra van szükség a bizonyítvány megszerzéséhez.

 • Ajánlott

A Képzés megkezdése előtt 1-3 SE ülést javaslunk saját élményként. Ez az önszabályozás alapjait fogja megadni, illetve gyakorlati bepillantást enged az SE módszertanába.

 • Jelentkezés

Minden jelentkezőnek ki kell töltenie egy jelentkezési lapot, ami az alábbiakat tartalmazza:

 • önéletrajz

 • 2 szakmai referencia

 • szakmai tagságot igazoló irat

 • 1 db fénykép

 • egy rövid leírás arról, miért érdekel a traumával való munka

Minden egyes jelentkezést egyénileg bírálunk el. A jelentkezés kitöltése és beküldése önmagában nem garantálja a helyet a képzésben.

bottom of page