top of page

Tananyag

Az SE képzés 3 éves, minden képzési év két darab 6 napos modulból áll, összesen 72 oktatási órát (1 óra = 60 perc) jelentve évente.

Abi.png

Hallgasd meg Abi Blakeslee-t, a Haladó évünk tanárát.

Ebben a videóban arról beszél, miről fogunk tanulni a 3. évben.

Kezdő - Első Év

Traumafeldolgozáshoz szükséges alapvető tudás- és készségfejlesztés az SE biofiziológiai modelljében.

 • A traumatikus stressz fiziológiája és annak autonóm idegrendszerre gyakorolt hatása.

 • Az SE módszertan egyik alapelvének, a testérzetek követésének gyakorlása, hogy hozzáférjünk az autonóm idegrendszer válaszaihoz.

 • A titrálás megtanulása és az átélt érzeten keresztül a folytonosság kiépítése.

 • A készenléti válasz neurofiziológiájának aspektusai: védekező orientáció/ harc/ menekülés/ lefagyás, deaktiváció és befejezés, és felfedező orientáció.

 • Az SE módszertan testérzet követésével való munkához fejlesztjük a készségeket, hogy támogassuk a fenyegetettségi reakció ciklus és a befejezetlen túlélési válaszok befejezését és teljes lefutását.

 • Megtanuljuk az SE trauma-újratárgyalási folyamat titrálását, hogy biztosítsuk az élmény egészséges integrációját.

 • Porges polivagális elméletén keresztül elkezdjük megismerni és integrálni az autonóm idegrendszer működését.

 • A SIBAM (Sensation - testérzet, Image - kép, Behavior - viselkedés, Affect - érzelem, Meaning - jelentés) SE modelljének megértése, jelentősége trauma esetén.

 • Az összekapcsolódási dinamikák megértése: a SIBAM elemek  túl- és alultársítása és a fiziológiai válasz elemei, traumatikusan stresszelő helyzetekben.

 • Önszabályozás - képesek legyünk azonosítani, normalizálni és stabilizálni a traumatikus reakciókat.

 • Olyan képességekre tegyünk szert, melyekkel elkerülhető az retraumatizáció csapdája.

 • Kliensek támogatása az egészséges határok helyreállításában és fenntartásában.

 • Hatékony intervenciós eszközök elsajátítása, melyek hosszú távú megoldást kínálnak az akut és krónikus trauma tünetekre.

 • Hogyan tudjuk integrálni az SE-t már meglévő szakmai praxisunkba.

 • Az érintés megfelelő használata SE kontextusban.

Középfok - Második Év

Az SE modellben tárgyalt különböző trauma kategóriákról tanulunk. Elsajátítjuk a kategóriák  alap jellegzetességeit és ismérveit, valamint speciális megközelítéseket és intervenciókat tanulunk a velük való hatékony munkához. Ezt a tudást sok egyéb, traumatikus vagy fokozott stresszel járó eseménnyel való munkánál lehet alkalmazni.

 • Globális (egész szervezetre kiterjedő) Intenzív Aktiváció: születés előtti és perinatális trauma, korai trauma, altatás, fojtogatás, fulladás, fuldoklás.

 • Intenzív behatás / Fizikai védekezés kudarca: esések, erős behatású balesetek, fejsérülések, motorbalesetek és más, intenzív behatású balesetek.

 • Elkerülhetetlen támadás: testi sértés/ támadás, állat általi támadás, bántalmazás, szexuális erőszak, meggátolt menekülés.

 • Fizikai sérülések: műtét, altatás, égések, mérgezés, baleset vagy támadás következtében létrejött sérülések.

 • Természeti és ember általi katasztrófák: földrengés, tűzeset, tornádó, földcsuszamlás, háború, terrorizmus.

 • Horror, borzalmak: baleset, erőszak, vagy bántalmazás szemtanújának lenni.

 • Kínzás és rituális bántalmazás: háborús kínzások, koncentrációs tábor.

 • Érzelmi trauma: súlyos elhanyagolás, elhagyás és veszteség, folyamatos bántalmazás.

Haladó  - Harmadik év

Az SE elmélet és gyakorlat megértésének további elmélyítése és integrációja, miközben a kliensre való ráhangolódásban fejlesztjük magunkat. Megtanulunk komplex traumával és tünetegyüttesekkel ( IBS, fibromyalgia, krónikus kimerültség) dolgozni.

Tovább ismerkedünk az érintés használatával az SE módszertanban.

 • A stabilizáció fontosságáról tanulunk komplex traumával folytatott munka esetén.

 • Megismerjük az SE, komplex traumával való munka során alkalmazott következetesség koncepcióját. 

 • Finomítjuk az érintés készségét a tartalmazás és következetesség támogatása érdekében.

 • Megismerjük az autonóm idegrendszer diszreguláció és az SE modell tünetegyüttesek (nem kölcsönös kapcsolat a szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszer között) közötti kölcsönhatásokat.

 • Tovább mélyítjük a polivagális elmélet megértését a tünetegyüttesekkel való munkában.

 • Finomítjuk a szükséges SE készségeket - titrálás  és penduláció -, a hiperszenzitív és tüneteket mutató kliensekkel való munkához.

 • Megismerjük az SE modellt a szemekkel való munkához.

 • Különböző kategóriájú traumákkal való munkához SE érintés-alapú technikákat tanulunk meg.

 • Megismerjük, hogy az SE hogyan használja az ízületeket, testszelvényeket és a zsigereket, hogy hozzáférjen az autonóm idegrendszeri válaszokhoz és, hogy támogassa a befejezetlen túlélési reakciók befejezését.

 • Körbejárjuk az SE és az SE érintés már meglévő praxisba integrálásának kérdéseit, lehetőségeit.

bottom of page