top of page

Követelmények  a tanúsítványhoz

Kizárólag azok kapják meg a Somatic Experiencing® Practitioner avagy SEP titulust és alkalmazhatják a Somatic Experiencing® módszert praxisukban, akik az SEP bizonyítvány megszerzéséhez szükséges teljes képzést és minden egyéb követelményt teljesítettek. A Somatic Experiencing® jogilag védett kereskedelmi név.

 

Azon résztvevők, akik nem teljesítik az alább felsorolt követelményeket, a “képzésben lévő tanuló” titulust használhatják csupán. A világ valamennyi Somatic Experiencing Practitioner-e (SEPs), aki megkapta  az SEP bizonyítványt, teljesítette az ÖSSZES tantermi órát ÉS az összes kiegészítő egyéni és szupervíziós órát.

  • Jelenlét

3 képzési év van, mindegyikben kettő darab 6 napos modullal, így a teljes képzés 36 napból áll. Ha egy modul egyik részéről lemaradsz, lehetőséged van a pótlásra úgy, hogy minden hiányzó napért egy szupervíziós órát veszel, a követelményekben szereplő szupervíziós órák felett pluszban.

Ha valamilyen rendkívüli ok miatt egy teljes modul kimarad, az külön megegyezés alapján a szükséges videóanyagok megtekintésével, illetve a tapasztalati gyakorlatok megismeréséhez szükséges minimum 2 db szupervíziós óra teljesítésével pótolható.

  • Konzultációs Követelmények

Ha szeretnél okleveles SEP lenni, akkor egy SETI által elismert practitioner-rel 15 óra egyéni és 18 óra szupervíziós konzultációs órát kell teljesítened. A szükséges mennyiség elvégezhető a 3 éves képzés bármely szakaszában. A szupervíziós óráknak a Felsőfok II modul elvégzését követő maximum 1 éven belül meg kell történniük. A résztvevők mind az egyéni, mind a szupervíziós konzultációk elvégzése után kapják csak meg az SE oklevelet, illetve az SEP titulust.

 

Minden konzultáció bevezetésre kerül a Tanulói Portál  - konzultációs naplójában, amelyhez a regisztrációt követően hozzáférést adunk. Minden egyes konzultációt a konzultációt vezetőnek vissza kell igazolnia. A konzultáció lefoglalása  előtt ellenőrizd, hogy a provider rendelkezik-e a képzettségi szintednek megfelelő tanúsítvánnyal.

Az egyéni és szupervíziós konzultáció díja a résztvevőt terheli, mértéke pedig a résztvevő és a provider közötti egyéni megállapodáson alapszik. A konzultációk díját a tandíj nem tartalmazza. Az árak országonként és szolgáltatónként eltérőek lehetnek.

Sajátélmény - 15 óra egyéni konzultáció

  • A sajátélmény konzultációkból 10 órányi a képzésen asszisztáló providerrel kell, hogy megtörténjen. Ennek célja a képzettségi szintednek megfelelő és releváns tananyaggal kapcsolatos támogatás biztosítása. Az egyéni SE konzultációkat biztosító asszisztensek a képzés alatt reggelente, ebédszünetekben vagy esténként  elérhetőek. Feliratkozó lapok a képzés alatt érhetők el a helyszínen. Sokan találják az egyéni alkalmakat különösen hasznosnak ebben az időszakban, mert segítik a képzés alatt felbukkanó saját témák feldolgozását.

  • A sajátélmény konzultációkból 5 órányi bármilyen, a képzettségi szintednek megfelelő SEP providerrel lehetséges - akár élőben, akár skype-on keresztül, - szélesre tárva  ezzel a kaput az SEP-khez való globális hozzáféréshez.

Szupervíziós konzultáció - 18 óra szupervíziós konzultáció

A szupervíziónak egy arra jogosult providerrel kell megtörténnie élőben vagy online, és mind egyéni, mind csoportos konzultációkból állhat.

  • Legalább 6 órának egy Somatic Experiencing Trauma Institute Tanárral ( Faculty-val) kell megtörténnie, akár csoportos vagy egyéni formában. Az SE trénerek mind kiképzők. Az SE Hungary a 3 éves képzés alatt legalább 4 kiképző által vezetett csoport szupervízió megszervezését tervezi, melyeket általában a képzés modul megkezdése előtti napon tartunk.

  • Legalább 4 szupervíziós órának egyéni szupervíziós órának kell lennie, nem csoportosnak. Ez biztosítja, hogy a résztvevő eleget tesz a szupervíziós követelményeknek és legalább 4 esetet egyénileg mutat be.

Egyéni szupervíziós órákra a képzés alatt az arra jogosult asszisztenseknél van lehetőség.

  • Egyéni szupervízió: Az egyéni szupervíziónál 1 szupervíziós óra 1 kredit órának felel meg.

  • Csoportos szupervízió: A 3 fős vagy annál nagyobb, csoportos szupervíziók esetében 3 szupervíziós óra 1 kredit órának felel meg, a másfél órás szupervíziós óra pedig 0,5 kreditnek felel meg minden egyes résztvevő tekintetében.

Jogosult Providerek

A jogosult providerek aktuális listáját az SE Trauma Institute weboldalán találod. A listát negyedévente frissítik.

Arra biztatjuk a résztvevőket, hogy több különböző, arra jogosult providertől is vegyenek konzultációs órát. Mindegyikőjüket más kiképző tanította és mindegyiküknek megvan a saját módszerbeli sajátossága, stílusa - így egy gazdagabb tanulási élmény lehetséges. Ezeket az órákat online és élőben is lehet teljesíteni.

bottom of page